Bradford White 239-48795-01 Natural Gas Valve

BRADFORD-WHITE 415-48795-01 ICON GAS VALVE 3-5/8" OLD 239-48795-01

Water Heater Controls }

Bradford White 239-48795-01 Natural Gas Valve

3278281 MFG #: 415-48795-01 Product ID:3278281
Famous Supply
Bradford White® Natural Gas Valve
  • Features
For model PDX140S F(BN,SX) and PDX150S F(BN,SX) water heater