Unico UPC-28T-6 Tfs, Take-Off, For Round Metal Plenum / Includes Gasket (6-Pcs)

UNICO UPC-28T-6 TFS, TAKE-OFF, FOR ROUND METAL PLENUM / INCLUDES GASKET (6-PCS)

Duct Takeoffs }

Unico UPC-28T-6 Tfs, Take-Off, For Round Metal Plenum / Includes Gasket (6-Pcs)

3497975 MFG #: UPC-28T-6 Product ID:3497975
Famous Supply
Unico UPC-28T-6 Tfs, Take-Off, For Round Metal Plenum / Includes Gasket (6-Pcs)